Nervang Gård ligger ligger i Gravberget, midt i vakre Finnskogen og rett ved Finnskogleden. Småbruket består av i underkant 20 mål dyrka mark og 40 mål skog.

Henriette og Vemund flyttet hit i 2007, og i løpet av disse årene har de bidratt med hele tre nye verdensborgere på Finnskogen!

– Det har vært noen travle år siden vi flyttet til Finnskogen. Vi har jobbet med mange ulike prosjekter, vi har dyrket økologiske grønnsaker, vi har hatt griser og høner, men har nå mer konsentrert oss om bier, forteller Vemund Jensen på Nervang Gård.

De produserer ulike typer honning. Sommerhonningen er blanding av honning fra både Finnskogen og Solør, mens lynghonningen er rein Finnskog-honning. Lynghonningen samles i Gravbergs-området om seinsommeren.

I tillegg til honningproduksjon, leier de ut overnatting på gården, og tilbyr ulike aktiviteter.

– Vi har overnatting for vandrere langs Finnskogleden, og i to trelavvoer vi har satt opp på småbruket, fortsetter Vemund.

Energien og pågangsmotet stopper ikke der. Henriette er snart ferdig utdannet hundeinstruktør, og planlegger å starte med hundekurs på gården og i området rundt Nervang Gård.

Finnskogen Natur & Kulturpark er veldig glade for at Vemund og Henriette valgte å flytte til Finnskogen, og vi er stolte over at dere ønsker å være partner!

Les gjerne mer Nervang Gård her:  http://www.nervang.com