Partner

15 jan

Finnskogen Natur & kulturpark ønsker nye partnere velkommen.

Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter/företag gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og videreutvikling av levende grender/byar, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig næringsliv. Ved inngåelse av partneravtaler forplikter partnerne seg til å støtte formålet og sammen med Finnskogen Natur & kulturpark være gode ambassadører for utvikling av Finnskogen. Derfor er det med glede vi ønsker nye partnere velkommen. Fra venstre: Nestleder i Finnskogen Natur...

Bilde - Vestigarn Partner
18 mai

Ny partner i nord – Vestigarn Handleri & Kafé.

Helt nord i Finnskogen, i grenda Lutnes i Trysil, ble nylig Vestigarn Handleri & kafé partner i Finnskogen Natur & kulturpark. Vestigarn er et økologisk gårdsbruk med egne kjøttprodukter av sau. I grendas gamle skolehus har de nylig startet et handleri og koselig kafé. Stedet har på kort tid blitt et samlingspunkt for grenda og en populært besøksmål for innbyggere i Trysil. Tilknytningen til Finnskogen er viktig for driverne Ingunn Bustad og Kristoffer Dybeck. Den tilknytningen er nå styrket med...

Bilde - NaKuHel Partner
18 mai

Gjør som Merete. Bli partner i parken!

Merete Furuberg og hennes NaKuHel gård i Grue Finnskog er parkens første partner. Hun mener dette vil styrke garden, sikre kvalitet og bidra til Finnskogen som helhet. Som Merete Furuberg velger nå flere å tegne partnerskap i Finnskogen Natur & kulturpark. Næringsdrivende, grendelag/byalag og enkeltpersoner kan bli partnere i parken. Finnskogen Natur & kulturpark bygger på partnerskap. Sammen løfter vi Finnskogen og gjør den levende. Et partnerskap gjør at du kan bruke vår felles logo, bli synlig på parkens medier og...