Partner

21 sep

Lokalradioene i Innlandet ny partner

Lokalradioene i Innlandet AS har blitt partner i Finnskogen Natur & kulturpark. Lokalradioene i Innlandet driver ni lokale radiokanaler i Innlandet. Blant annet TrysilRadioen, ElverumsRadioen, SolørRadioen og Radio Kongsvinger som har solid dekning på Finnskogen. I følge Bjørn Martin Brandett hos Lokalradioene i Innlandet ønsker de å spille på lag med lokalsamfunnet, og de ser et potensial i å formidle informasjon fra Finnskogen til både fastboende og ikke minst turister. – Lokalradioer andre steder i Norge gjør stor suksess med sine turistradioer om...

18 feb

Blomster og bier på Nervang Gård

Nervang Gård ligger ligger i Gravberget, midt i vakre Finnskogen og rett ved Finnskogleden. Småbruket består av i underkant 20 mål dyrka mark og 40 mål skog. Henriette og Vemund flyttet hit i 2007, og i løpet av disse årene har de bidratt med hele tre nye verdensborgere på Finnskogen! – Det har vært noen travle år siden vi flyttet til Finnskogen. Vi har jobbet med mange ulike prosjekter, vi har dyrket økologiske grønnsaker, vi har hatt griser og høner, men har nå...

20 des

Geitost fra Finnskogens Ostaffär godkjent som Finnskogprodukt

Jolanda Bleumink i Finnskogens Ostaffär med sin geitost som har blitt godkjent som Finnskogprodukt Finnskogprodukt er et varemerke som identifiserer produkter som er utviklet av Finnskogen Natur & kulturpark. Nå har geitost fra Finnskogens Ostaffär blitt godkjent som Finnskogprodukt, og Suzanne Palmquist i FNK er glad for det nye tilskuddet blant bedrifter som har fått godkjent sine produkter. – Vi er veldig glade for at vår partner Finnskogens Ostaffär har fått godkjent sine produkter som Finnskogprodukt, forteller Suzanne Palmquist. Hun understreker at det...

09 okt

Ny nettsatsing skal markedsføre Finnskogen internasjonalt

Finnskogen Natur & kulturpark er en del av organisasjonen Norske Parker, og er dermed også en del av nettverket Euro Parc Federation, som består av rundt 900 regionalparker i 40 land. Nå gjøres det en stor satsing på markedsføre de norske regionalparkene internasjonalt gjennom det europeiske nettverket av regionalparker. I Europa er natur-og kulturparkene populære besøksområder, og målet er å nå ut til de europeiske “parkturistene” gjennom å et tettere samarbeid og nye nettløsninger. -Vi jobber nå med flere aktiviteter...

15 jan

Finnskogen Natur & kulturpark ønsker nye partnere velkommen.

Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter/företag gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og videreutvikling av levende grender/byar, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig næringsliv. Ved inngåelse av partneravtaler forplikter partnerne seg til å støtte formålet og sammen med Finnskogen Natur & kulturpark være gode ambassadører for utvikling av Finnskogen. Derfor er det med glede vi ønsker nye partnere velkommen. Fra venstre: Nestleder i Finnskogen Natur...

Bilde - Vestigarn Partner
18 mai

Ny partner i nord – Vestigarn Handleri & Kafé.

Helt nord i Finnskogen, i grenda Lutnes i Trysil, ble nylig Vestigarn Handleri & kafé partner i Finnskogen Natur & kulturpark. Vestigarn er et økologisk gårdsbruk med egne kjøttprodukter av sau. I grendas gamle skolehus har de nylig startet et handleri og koselig kafé. Stedet har på kort tid blitt et samlingspunkt for grenda og en populært besøksmål for innbyggere i Trysil. Tilknytningen til Finnskogen er viktig for driverne Ingunn Bustad og Kristoffer Dybeck. Den tilknytningen er nå styrket med...

Bilde - NaKuHel Partner
18 mai

Gjør som Merete. Bli partner i parken!

Merete Furuberg og hennes NaKuHel gård i Grue Finnskog er parkens første partner. Hun mener dette vil styrke garden, sikre kvalitet og bidra til Finnskogen som helhet. Som Merete Furuberg velger nå flere å tegne partnerskap i Finnskogen Natur & kulturpark. Næringsdrivende, grendelag/byalag og enkeltpersoner kan bli partnere i parken. Finnskogen Natur & kulturpark bygger på partnerskap. Sammen løfter vi Finnskogen og gjør den levende. Et partnerskap gjør at du kan bruke vår felles logo, bli synlig på parkens medier og...