Finnskogen Friluftsråd ble etablert og tatt opp som medlem i av landsforbundet for friluftsråd i ledersamlingen på Gardermoen i februar.  Finnskogen Natur & kulturpark har vært på jakt etter riktig person til å lede Finnskogen Friluftsråd, og fra 1.mai er Ingrid Kilde (40) ansatt.

Ingrid har en allsidig bakgrunn innen kommunikasjon, og har blant annet vært kommunikasjonssjef i  Forsvarets Sanitet og informasjonsansvarlig i Friluftsrådenes Landsforbund.

Ingrid er opprinnelig fra Romedal, og nå bosatt i Elverum sammen med sine to barn. På fritida er det naturlig nok friluftsliv som gjelder, foruten familieliv og studier.

Jobben som daglig leder i Finnskogen Friluftsråd er en 50% stilling som Ingrid kombinerer med et pågående bachelorstudie i sykepleie.

Vi ønsker Ingrid velkommen til Finnskogen og den viktige jobben med å lede og utvikle Finnskogen Friluftsråd!