Finnskogen innbyr til ulike aktiviteter for både barn og voksne. Her kan en vandre, sykle, padle, fiske, bade og mye, mye mer. På Finnskogen kan du finne ro og tid til ettertanke, samtidig som du finner spennende natur – og kulturskatter. DNT Finnskogen og Omegn og Finnskogen Natur & kulturpark håper at riktig mange vil besøke området i løpet av sommeren.

Samtidig vil vi minne om viktigheten av å følge myndighetenes pandemiregler. Håndhygiene og avstand byr nok ikke på store problem i de store skogområdene som vi har til rådighet, men vi ber likevel om ekstra årvåkenhet, ikke minst i forbindelse med grensegata mellom Norge og Sverige.

Mange stier går på kryss og tvers av grensa mellom de to landene våre. Dette gjelder ikke minst Finnskogleden som slynger seg som en tråkletråd mellom norsk og svensk side. Så lenge vi har en pandemisituasjon er det ikke mulig å gå hele Finnskogleden i sammenheng.

Restriksjonene mot grensepassering betyr at «leden»må vandres stykkevis – svensker i Sverige og nordmenn i Norge. Brytes denne restriksjonene fører dette til 14 dagers karantene. Skulle regjeringen foreta endringer vil vi informere om dette på våre nettsider.

DNT Finnskogen og Omegn og Finnskogen Natur & kulturpark ønsker alle en riktig god sommer og mange fine turer på Finnskogen og husk at grensegata bare er midlertidig stengt.
For DNT Finnskogen og Finnskogen Natur & kulturpark.

Info om DNT Finnskogen og Omegn sine hytter:

www.UT.no
https://finnskogen.dnt.no
E-post: finnskogen@dnt.no