Merete Furuberg og hennes NaKuHel gård i Grue Finnskog er parkens første partner. Hun mener dette vil styrke garden, sikre kvalitet og bidra til Finnskogen som helhet.

Som Merete Furuberg velger nå flere å tegne partnerskap i Finnskogen Natur & kulturpark. Næringsdrivende, grendelag/byalag og enkeltpersoner kan bli partnere i parken.

Finnskogen Natur & kulturpark bygger på partnerskap. Sammen løfter vi Finnskogen og gjør den levende. Et partnerskap gjør at du kan bruke vår felles logo, bli synlig på parkens medier og stille som kandidat til styret i parken. Våre partnere er med å bestemmer retningen for utviklingen av Finnskogen. Så gjør som Merete.