Vi var nærmere 20 engasjerte Finnskogvenner som tok del i det første av fem verksteder i prosjektet Finnskogen natur og kulturpark.

Vi kan oppsummere dagen i følgende punkter:

  • Vi ble kjent med hverandre, fra sør til nord. Flere kommer til senere.
  • Vi ble kjent med hva park er som ide og arbeidsmåte. Alle var positive til park, men ser behovet av at det forankres videre.
  • Vi ble enige om at glasset var halvfullt (i tillegg til mange andre gode tokninger) og at det var viktig med en god basis for det videre arbeidet!
  • Vi fant Finnskog-ressurser nok til å fylle tre sider. Flere vil komme til hvis dere fyller ut det vedlagte dokumentet under punkt 1 og 2 for deres del av Finnskogen (se vedlegg).
    • Noen ressurser vi fant var måneskinn/stjernehimmel, røyk og ildtradisjon, badstu, kveldstiden og vandringsleder.

Alt relevant for opplevingsproduksjon og besøksnæring. Sier dette noe om hvordan vi kan styrke besøksopplevelsen på Finnskogen?

  • Vi diskuterte hva som gjør Finnskoglandskapet særpreget med innspill fra landskapsarkitekt Morten.

Hvordan låser vi opp landskapet for besøkende? Dette var et interessant spørsmål som dukket opp. Formidling av landskap, natur og kultur er dermed viktig.

  • Vi diskuterte grenser og områder, noe som fortsatt ser ut til å bli et tema fremover.

Vi ble enige om et nivå som kan være nyttig å arbeide videre med, grendenivået (Brandval Finnskog, Lekvatnet, Austmarka etc), som er områder folk identifiserer seg med.

  • Vi fikk en utfordring om å forsøke å sette ord på eget landskap til neste gang i forhold til 6 punkter.

Se vedlegg om landskapsanalyse og fyll ut hvis du kan! Behøver ikke være så grundig, men flott om du forsøker.

Verksted – På skattejakt i Finnskogen 2.

Meld deg på ny skattejakt den 25 oktober fra 10:00 til 15:30 –send epost til Kristian på kristian@naturverkstad.no og ta gjerne med flere fra ditt område.