Lørdag den 11 februar samles lag og foreninger fra hele Finnskogen på Finnskogtinget. Denne gangen samles de på Finnskogen Kro og Motell på Svullrya. De skal diskutere viktige saker som nytt museumsbygg, Skandinavisk skogfinsk konferanse og status for Finnskogen Natur & kulturpark. Finnskogtinget er et sentralt frittstående regionalt organ for alle lag og foreninger på Finnskogen. Leder for styringsgruppen er Åsmund Skasdammen.