Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter/företag gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og videreutvikling av levende grender/byar, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig næringsliv. Ved inngåelse av partneravtaler forplikter partnerne seg til å støtte formålet og sammen med Finnskogen Natur & kulturpark være gode ambassadører for utvikling av Finnskogen. Derfor er det med glede vi ønsker nye partnere velkommen.


Fra venstre: Nestleder i Finnskogen Natur & kulturpark, Kristian Botten Pedersen, Explore Finnskogen As ved Rolf Magnus Grenberget (ny partner) Herdis Bragelien, daglig leder,
DNT Finnskogen og Omegn ved  Lene Sætaberget(ny partner) og Finnskogen Adventures As ved Stian Ringstad(ny partner).

Norsk Skogfinsk museum ved Dag Råberg (til venstre) og Värmland Museum, Torsby Finnskogcentrum ved Kjersti Berggren (til høyre) inngikk partnerskapsavtale med Finnskogen Natur & kulturpark ved nestleder Kristian Botten Pedersen og leder Ann – Kathrin Järåsen.