Styret i Finnskogen Natur & kulturpark var nylig samlet for å diskutere viktige utviklingsspørsmål for Finnskogen. Styret består av representanter fra Finnskogkommuner, Finnskogtinget, Norsk Skogfinsk Museum, Torsby Finnskogcentrum og representanter fra næringslivet på norsk og svensk side.
Ett av de mest sentrale spørsmålene denne gangen var om parken skulle overta ansvaret for Finnskogleden. Leden er i dag eiet av ARKO regionen og driftes av Finnskogen Turistforening. Den lange leden som går gjennom ti Finnskogkommuner fra Morokulien i sør til Trysil i nord. Styret i Finnskogen Natur & kulturpark var positive til at parken tok over ansvaret for leden.

Nye ideer i forhold til prosjekter ble diskutert og planer for årsmøtet ble lagt.