Etterlyser satsing på nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Se TV innslag fra NRK her.

Birger Nesholen formidler skogfinsk kultur