Prosjektet Finnskogen Natur- og Kulturpark er vertskap for 40 regionalparkinteresserte fra Norge, Sverige og Island under en samling 2-3 november på Finnskogtoppen Helsesenter i Grue.

 Regionalpark er en nyetablert nasjonal samarbeidsmodell for lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereid fra Kommunal- og regionaldepartementet kommer for å presentere et nasjonalt verdiskapingsprogram for park.

 – En styrking av det nasjonale arbeidet med regionalpark kan få betydning for utviklingsarbeidet på Finnskogen i lang tid fremover, sier styreleder for prosjektet Finnskogen Natur- og Kulturpark, Herdis Bragelien, i Grue Kommune.

Park som verktøy og samarbeidsform

Lokale og regionale parker bygger på et lokalt og regionalt engasjement for egne natur- og kulturverdier. Kommuner, fylker, organisasjoner og bedrifter går sammen i en langsiktig og frivillig parkavtale. Park blir dermed et verktøy for å realisere en samordnet utviklingsstrategi for å ta vare på natur- og kulturverdier og samtidig bidra til at de blir utviklet på en bærekraftig måte. Per i dag er det formelt etablert 3 regionalparker (Valdres Natur- og Kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvpark og Telemarkskanalen regionalpark), og 8 lokale, grendebaserte parker (Hordaland) i Norge.

 Prosjekt for Finnskogen Natur- og Kulturpark

Målet med prosjektet er å skape et langsiktig samarbeid som tar vare på Finnskogens særpreg og videreutvikler dette til beste for lokalsamfunn, næringsliv og kommuner.

– Det handler om å finne hvordan vi kan gjøre hverandre gode, sier ordfører i Grue, Herdis Bragelien, som leder styringsgruppen for prosjektet. Prosjektet støttes av Gue, Torsby, Åsnes og Kongsvinger kommuner, samt ARKO, Glåmdal Regionråd og Solørfondet.

Mange Finnskoginger etterlyser mer samarbeid og mer verdiskaping. Det er derfor vi skal diskutere viktige utviklingsspørsmål, samarbeidsform og vurdere framtidige tiltak, sier prosjektleder Kristian Bjørnstad, som er fra Trysil-Finnskog.

Nytt nasjonalt program for parker – kan få betydning for Finnskogen

Med 10 millioner etablerer Kommunal- og regionaldepartementet et nytt verdiskapingsprogram for lokale og regionale parkar i 2012. – Styrken til dei lokale og regionale parkane er at dei spring ut av initiativ som er lokalt og regionalt forankra, seier Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Styreleder, Herdis Bragelien, Grue kommune. Tlf: 62942001

Prosjektleder, Kristian Bjørnstad. Tlf: 45489514

kristian@naturverkstad.no og www.parknytt.wordpress.no