Nå starter arbeidet for mer samarbeid og økt verdiskaping på Finnskogen gjennom en framtidig Natur- og Kulturpark.

– Alt dette kan få stor betydning for grendeutviklingen og verdiskapingen på Finnskogen i lang tid fremover, sier Ordfører i Grue, Herdis Bragelien.

Forprosjekt for Finnskogen Natur- og Kulturpark

Gjennom høsten skal prosjektet legge til rette for at både grendelag, kommuner og næringsaktører på begge sider av grensen kommer sammen. Målet med prosjektet er å skape et langsiktig samarbeid som tar vare på Finnskogens særpreg og videreutvikler dette til beste for lokalsamfunn, næringsliv og kommuner.

– Det handler om å finne hvordan vi kan gjøre hverandre gode, sier ordfører i Grue, Herdis Bragelien, som leder styringsgruppen for prosjektet. Prosjektet støttes av Gue, Torsby, Åsnes og Kongsvinger kommuner, samt ARKO, Glåmdal Regionråd og Solørfondet.

Mange Finnskoginger etterlyser mer samarbeid og mer verdiskaping. Det er derfor prosjektleder Kristian Bjørnstad, som er fra Trysil-Finnskog, legger opp til en engasjerende prosess fremover.

– Alle interesserte på Finnskogen er invitert. Dette blir som å gå på skattejakt i vår egen region. Vi skal diskutere viktige utviklingsspørsmål, samarbeidsform og vurdere framtidige tiltak, sier Bjørnstad.

Park som verktøy og samarbeidsform

Lokale og regionale parker bygger på et lokalt og regionalt engasjement for egne natur- og kulturverdier. Kommuner, fylker, organisasjoner og bedrifter går sammen i en langsiktig og frivillig parkavtale. Park blir dermed et verktøy for å realisere en samordnet utviklingsstrategi for å ta vare på natur- og kulturverdier og samtidig bidra til at de blir utviklet på en bærekraftig måte. Per i dag er det formelt etablert 3 regionalparker (Valdres Natur- og Kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvpark og Telemarkskanalen regionalpark), og  8 lokale, grendebaserte parker (Hordaland) i Norge.

HVORDAN UTVIKLER VI FINNSKOGEN VIDERE? HVA MENER DU ER VIKTIG? SKRIV EN KOMMENTAR NEDENFOR