Hva er våre ressurer på Finnskogen? Hva er spesielt? Hvordan bruker vi våre ressurer i stedsutvikling og natur/kulturformidling?

Er du aktiv i et grendelag, er næringsdrivende eller kun interessert i Finnskogen? Meld deg på vårt seminar/verksted som vil ta for seg våre ressurser, viktige utviklingsspørsmål og videre arbeid på Finnskogen.  Innføring i gode verktøy for analyse, planlegging og utvikling står sentralt. Du vil også få anledning til å komme med innspill til en ny samarbeidsmodell for Finnskogen – en natur- og kulturpark.

Sted og tid: Mattila (mattila.se) i Östmark, nær Svullrya.  Meld deg på ny skattejakt den 25 oktober fra 10:00 til 15:30og ta gjerne med flere fra ditt område.Verkstedet er kostnadsfritt og inkluderer lunsj og kaffe.

Meld deg på pr. epost kristian@naturverkstad.no eller ring 45 48 95 14