Delta og bidra med dine ideer om utvikling av Finnskogen på vårt Framtidsverksted for Finnskogen.

Tid: onsdag 10:30-15:30

Sted: Finnskogen Turist og Villmarkssenter (v/Skasen i Grue)

For mer informasjon ring Kristian på (47) 45 489514

På Framtidsverkstedet skal vi arbeide videre med de ressurser vi identifiserte i tidligere verksteder og rette blikket fremover. Vi skal:

– Diskutere våre ressurser og særpreg på Finnskogen

– Vi arbeider med framtidige utviklingsspørsmål og prioriterer disse.

– Vi diskuterer samarbeide om utvikling.

Vi sees!