Ny daglig leder i Finnskogen friluftsråd

Ny daglig leder i Finnskogen friluftsråd

I 2019 tok Finnskogen Natur & kulturpark initiativ til å få etablert et friluftsråd. Målet med friluftsrådet er at kommunene samarbeider for å sette friluftsliv på dagsorden, sikre god kompetanse på friluftsliv i regionen, og legge til rette for lavterskel friluftsliv og aktiviteter i kommunene med spesielt fokus på barn og unge. Finnskogen Friluftsråd eies i dag av kommunene Grue, Åsnes, Våler og Elverum.

Nå er ny daglig leder på plass i Finnskogen Friluftsråd. Fra 1.juni skal Kristin Lund fra Flisa lede arbeidet med å gjøre fine opplevelser i friluft enda mer tilgjengelig for befolkningen i det interkommunale friluftsrådet.

-Vi er veldig glade for å få med Kristin Lund på laget for å lede arbeidet med å utvikle friluftslivet etter at tidligere daglig leder Rolf Magnus Grenberg valgte å slutte tidligere i vinter, sier Eldri Svisdal, som er styreleder i Finnskogen Friluftsråd.

Den nye daglige lederen er allerede fullt i gang med å arrangere friluftsskoler for barn i 5.-7. trinn, og mange spennende oppgaver står for tur ut over sommeren og høsten.

-Jeg gleder meg til å lede og videreutvikle friluftslivet i eierkommunene. Det motiverer meg å være med å tilrettelegge for et trygt og mangfoldig friluftsliv, da jeg ser hvilke helsegevinster det har, forteller Kristin Lund, og fortsetter:

-Jeg har alltid hatt gleden ved å bruke naturen og har planlagt og gjennomført ulike turer og opplevelser privat tidligere. Å få lov til å jobbe med dette blir veldig spennende.

Også daglig leder Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark, som samarbeider tett med daglig leder i friluftsrådet er veldig fornøyd med at Kristin Lund nå er ansatt.

-Jeg er imponert over hvordan Kristin har tatt tak i arbeidsoppgaver som må gjennomføres umiddelbart, og jeg er sikker på at hun kommer til å samarbeide godt med både oss og alle andre aktører framover. Det virker svært lovende med tanke på å videreutvikle friluftslivet framover, sier Carlstrøm.

Ny daglig leder i Finnskogen friluftsråd

I 2019 tok Finnskogen Natur & kulturpark initiativ til å få etablert et friluftsråd. Målet med friluftsrådet er at kommunene samarbeider for å sette friluftsliv på dagsorden, sikre god kompetanse på friluftsliv i regionen, og legge til rette for lavterskel friluftsliv og aktiviteter i kommunene med spesielt fokus på barn og unge. Finnskogen Friluftsråd eies i dag av kommunene Grue, Åsnes, Våler og Elverum. Nå er ny daglig leder på plass i Finnskogen Friluftsråd. Fra 1.juni skal Kristin Lund fra Flisa lede arbeidet med å gjøre fine opplevelser i friluft enda mer tilgjengelig for befolkningen i det interkommunale friluftsrådet. -Vi er veldig glade for å få med Kristin Lund på laget for å lede arbeidet med å utvikle friluftslivet etter at tidligere daglig leder Rolf Magnus Grenberg valgte å slutte tidligere i vinter, sier Eldri Svisdal, som er styreleder i Finnskogen Friluftsråd. Den nye daglige lederen er allerede fullt i gang med å arrangere friluftsskoler for barn i 5.-7. trinn, og mange spennende oppgaver står for tur ut over sommeren og høsten. -Jeg gleder meg til å lede og videreutvikle friluftslivet i eierkommunene. Det motiverer meg å være med å tilrettelegge for et trygt og mangfoldig friluftsliv, da jeg ser hvilke helsegevinster det har, forteller Kristin Lund, og fortsetter: -Jeg har alltid hatt gleden ved å bruke naturen og har planlagt og gjennomført ulike turer og opplevelser privat tidligere. Å få lov til å jobbe med dette blir veldig spennende. Også daglig leder Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark, som samarbeider tett med daglig leder i friluftsrådet er veldig fornøyd med at Kristin Lund nå er ansatt. -Jeg er imponert over hvordan Kristin har tatt tak i arbeidsoppgaver som må gjennomføres umiddelbart, og jeg er sikker på at hun kommer til å samarbeide godt med både oss og alle andre aktører framover. Det virker svært lovende med tanke på å videreutvikle friluftslivet framover, sier Carlstrøm.