Verdiskapning og evaluering av Finnskogen Natur & kulturpark 

Verdiskapning og evaluering av Finnskogen Natur & kulturpark 

Finnskogen Natur & kulturpark gjennomfører et verdiskapningsprosjekt sammen med Riksantikvaren og Innlandet fylkeskommune. Vi skal evaluere arbeidet som er gjort i parken siden etableringen i 2014, som skal lede fram til en ny parkplan for perioden 2024 – 2034.

Vi er så heldige at vi har fått med oss ekstern kompetanse fra NMBU til evalueringen. Onsdag 23. mars møttes representanter fra norsk og svensk side på Finnskogen Kro og Motell. Knut Bjørn Stokke og Morten Clementsen fra NMBU var ordstyrere. Det ble gode dialoger og det kom mange inspirerende innspill fra salen.

Verdiskapning og evaluering av Finnskogen Natur & kulturpark 

Finnskogen Natur & kulturpark gjennomfører et verdiskapningsprosjekt sammen med Riksantikvaren og Innlandet fylkeskommune. Vi skal evaluere arbeidet som er gjort i parken siden etableringen i 2014, som skal lede fram til en ny parkplan for perioden 2024 – 2034. Vi er så heldige at vi har fått med oss ekstern kompetanse fra NMBU til evalueringen. Onsdag 23. mars møttes representanter fra norsk og svensk side på Finnskogen Kro og Motell. Knut Bjørn Stokke og Morten Clementsen fra NMBU var ordstyrere. Det ble gode dialoger og det kom mange inspirerende innspill fra salen.