Et steg videre – Finnskogrunden oppgrades

Et steg videre - Finnskogrunden oppgrades

Onsdag 8. juni samlet vi samarbeidspartnere til oppstartsmøte for å oppgradere Finnskogrunden på Søndre Finnskogen. Vi har til sammen fått tildelt 180 000 kroner til prosjektet. Det vil bli nye skilt, opprustning langs den kulturhistoriske runden og 20. august inviterer vi til familiedag med vandring fra Orala til Abborhøgda og Viker, med servering og aktiviteter. Vi jobber også for å videreutvikle Finnskogrunden med gapahuker, benker med mer i neste omgang. Samarbeidspartnere er DNT Finnskogen og OmegnAustmarka historielagNorsk Skogfinsk Museum og Fortidsminneforeningen. Dette blir bra!

Et steg videre – Finnskogrunden oppgrades

Onsdag 8. juni samlet vi samarbeidspartnere til oppstartsmøte for å oppgradere Finnskogrunden på Søndre Finnskogen. Vi har til sammen fått tildelt 180 000 kroner til prosjektet. Det vil bli nye skilt, opprustning langs den kulturhistoriske runden og 20. august inviterer vi til familiedag med vandring fra Orala til Abborhøgda og Viker, med servering og aktiviteter. Vi jobber også for å videreutvikle Finnskogrunden med gapahuker, benker med mer i neste omgang. Samarbeidspartnere er DNT Finnskogen og OmegnAustmarka historielagNorsk Skogfinsk Museum og Fortidsminneforeningen. Dette blir bra!