2
land
7
kommuner
49
partnere
4498
km2

Vi er Finnskogen Natur & kulturpark

En regionalpark er et definert landskapsområde basert på unike natur- og kulturverdier. En regionalpark er en utviklingsaktør i det definerte landskapsområdet. Park-konseptet har et “nedenfra-opp”-perspektiv, som innebærer at man tar tak i lokale initiativ som skaper merverdi og bidrar til verdiskapning for befolkning, bedrifter og besøkende i regionen.
Finnskogen Natur & kulturpark ble etablert i 2014. I dag eies regionalparken av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Finnskogen Natur & kulturpark bidrar til merverdi i hele Finnskogen gjennom å samhandle bredt, vi skaper aktivitet og prosjekter som kommer lokalsamfunnene, næringslivet og kommunene til gode.
Vi samarbeider med befolkningen, lag og foreninger, næringsdrivende og bedrifter, kommunale, regionale og statlige myndigheter for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og for å bidra til bærekraftig verdiskapning på Finnskogen.
Regionalparkene bidrar til bred, bærekraftig verdiskapning både økonomisk, miljømessig, sosialt og kulturelt. Det gjør vi gjennom aktiviteter og tiltak som styrker Finnskogen.

Partnerskap i Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & kulturpark har en partnerskapsavtale som vi tilbyr alt fra lag og foreninger, næringslivet og andre aktører som ønsker å være med å både ivareta og utvikle Finnskogen. Les mer om partnerskap her.

Bli partner i Finnskogen Natur & kulturpark

Som partner i Finnskogen Natur & kulturpark støtter du opp om våre felles verdier for å ivareta og utvikle Finnskogen i fellesskap, og er en god Finnskogen-ambassadør. FNK jobber for å løfte våre partnere med mål om å bidra til økonomisk, kulturell og sosial verdiskapning.

Aktuelt

Flera nya svenska partners i sommar

Interesset för Finnskogen ökar starkt. Det är hela tiden fler som önskar vara en del i det arbete som pågår i samverkan mellan olika aktörer för utveckling på Finnskogen. Vi har redan ca 50 partner på både svensk och norsk sida och i sommar har vi fått hela fem nya svenska partners. I början av sommaren berättade vi om Studio Mark & Jimena och Fru Möllers Butik och nu har vi ytterligare tre nya svenska partners som gärna medverkar till att skapa nya möjligheter för utveckling på Finnskogen.

Les hele »

Storstilt skogfinsk feiring i Trysil

Lørdag 13.juli arrangerte de tre historielagene Tørberget, Søre Trysil og Søre Osen i samarbeid med Anno Museum Skogfinsk dag på Trysil bygdetun. Over 200 besøkende tok turen til den utsatte feiringen av 350 års jubileum for den første skogfinske bosettingen i Trysil.

Det ble en storstilt med mange aktiviteter, musikk og ikke minst skogfinsk tradisjonsmat som motti og flesk. Tilbakemeldingene var udelt positive blant de besøkende.

Les hele »

Eiere

Samarbeidspartnere