2
land
7
kommuner
55
partnere
4498
km2

Vi er Finnskogen Natur & kulturpark

En regionalpark er et definert landskapsområde basert på unike natur- og kulturverdier. En regionalpark er en utviklingsaktør i det definerte landskapsområdet. Park-konseptet har et “nedenfra-opp”-perspektiv, som innebærer at man tar tak i lokale initiativ som skaper merverdi og bidrar til verdiskapning for befolkning, bedrifter og besøkende i regionen.
Finnskogen Natur & kulturpark ble etablert i 2014. I dag eies regionalparken av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Finnskogen Natur & kulturpark bidrar til merverdi i hele Finnskogen gjennom å samhandle bredt, vi skaper aktivitet og prosjekter som kommer lokalsamfunnene, næringslivet og kommunene til gode.
Vi samarbeider med befolkningen, lag og foreninger, næringsdrivende og bedrifter, kommunale, regionale og statlige myndigheter for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og for å bidra til bærekraftig verdiskapning på Finnskogen.
Regionalparkene bidrar til bred, bærekraftig verdiskapning både økonomisk, miljømessig, sosialt og kulturelt. Det gjør vi gjennom aktiviteter og tiltak som styrker Finnskogen.

Våre partnere

Partnerskap i Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & kulturpark har en partnerskapsavtale som vi tilbyr alt fra lag og foreninger, næringslivet og andre aktører som ønsker å være med å både ivareta og utvikle Finnskogen. Les mer om partnerskap her.

Bli partner i Finnskogen Natur & kulturpark

Som partner i Finnskogen Natur & kulturpark støtter du opp om våre felles verdier for å ivareta og utvikle Finnskogen i fellesskap, og er en god Finnskogen-ambassadør. FNK jobber for å løfte våre partnere med mål om å bidra til økonomisk, kulturell og sosial verdiskapning.

Aktuelt

Finnskogen hyttekonferanse med bærekraftig hytteutvikling på agendaen

Hytte- og fritidsboligbygging er et svært aktuelt tema i kommuner og i media for tiden. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan kombinere økonomisk verdiskapning med miljømessig bærekraft. Og hvordan skal vi balansere hensynet til hytteutbyggerne, lokalbefolkningen og naturen? Disse og flere spørsmål utforsker vi når det inviteres til Finnskogen hyttekonferanse på Norsk Skogmuseum den 9.februar.

Les hele »

Eiere

Samarbeidspartnere

Finnskogen Natur & kulturpark – din samarbeidspartner på Finnskogen

Våre partnere

Se alle »

Lær mer

Suksesshistorier fra våre partnere

Se alle »

Våre prosjekter

Se alle »

Aktuelt

Se flere saker »

Eiere

Samarbeidspartnere